Ielādē…

Valde

Izraksts no RNB 2019.gada 28.marta valdes sēdes protokola 

Rita Bednarska – valdes priekšsēdētāja
Andris Baginskis – valdes priekšsēdētājas vietnieks
Ilga Štrenge – valdes locekle
Mārtiņš Ruciņš – valdes loceklis
Andrejs Spilva – valdes loceklis

Revīzijas komisija

Ineta Bilāne 
Valda Krumholce