Ielādē…

Par biedrību

Rīgas Namīpašnieku biedrības mērķis ir tuvināt un apvienot Rīgas namu īpašniekus, aizstāvēt viņu tiesiskās un saimnieciskās intereses.
Rīgas Namīpašnieku biedrības darbības loks aptver daudzas tās biedriem un citiem
namīpašniekiem būtiskus sekojošus jautājumus:

  • palīdzība biedrības biedriem indivuduālu jautājumu risināšanā namu apsaimniekošanas procesā;
  • biedrības viedokļa paušana publiskajā telpā par izīrētāju un īrnieku kopīgām un atsevišķām
    problēmām;
  • namīpašnieku interešu aizstāvēšana valsts un pašvaldības iestādēs;
  • darbs komisijās un darba grupās vai piedalīšanās ar ierosinājumiem un priekšlikumiem
    likumdošanas aktu izstrādes procesā;
  • līdzdalība Rīgas pilsētas Īres valdes darbā kā īres valdes locekļiem no namīpašnieku puses.

Šobrīd biedrībā ir apvienojušies vairāk kā simts namīpašnieku, kuriem pieder nekustamie īpašumi Rīgas administratīvajās robežās.

Biedrībā namīpašnieki var dalīties ar saviem biedriem informācijā par īpašumu pārvaldi, apsaimniekošanu un citiem ar namīpašumu saistītiem jautājumiem. Vairums biedrības biedru ir denacionalizēto namu īpašniekii, tāpēc joprojām daļa no biedrībā apskatāmiem jautājumiem ir saistīti ar īrnieku un īpašnieku attiecībām šajos namos.

Rīgas Namīpašnieku biedrība regulāri rīko seminārus par aktuālām tēmām namu apsaimniekošanā, kā arī tiek rīkoti sabiedriski pasākumi.