Ielādē…

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu kultūras pieminekļiem

Līdz 15.decembrim ir jāiesniedz iesniegums NĪN atvieglojumu piešķiršanai valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. Iesniegums ir jāiesniedz elektroniski Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē. Papildus ir jāpievieno Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par to, ka ēka tiek uzturēta atbilstoši šīs pārvaldes norādījumiem par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. Ja šāds atzinums jau ir iesniegts un tā darbības termiņš vēl ir spēkā, atkārtoti tas nav jāiesniedz. Saziņai ar Rīgas Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ir nepieciešams izmantot elektroniskos saziņas veidus.

Vairāk par NĪN atlaidēm un to saņemšanas kārtību varat izlasīt Rīgas Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes mājas lapā (PIP) – https://pip.riga.lv/atvieglojumi-kulturas-pieminekliem/