Ielādē…

Biedrība godina savu pirmo vadītāju

24.janvārī plkst.13:00 Rīgas Namīpašnieku biedrības pārstāvji pulcējās Rīgas Lielajos
kapos pie Frīdriha Veinberga kapa pieminekļa, lai godinātu savu pirmo priekšnieku tā
lielajā – 175 gadu jubilejā.

Tieši pirms 116 gadiem Frīdrihs Veinbergs tika ievēlēts par biedrības pirmo priekšnieku un
tieši viņš bija tas, kurš Rīgas Namīpašnieku biedrību no nelielas domubiedru grupas
pārvērta par Latvijā nozīmīgu organizāciju, kuras biedru skaits jau 8 gadus vēlāk tuvojās
800 namīpašniekiem.

Kā svinīgajā uzrunā sacīja biedrības valdes priekšsēdētāja Rita Bednarska – Frīdrihs
Veinbergs bija liels cilvēks, no kura paveiktā mums, namīpašniekiem, šodien vajadzētu
daudz mācīties. Vispirms jau to, ka tikai apvienojoties un kļūstot par spēcīgu organizāciju
mums ir iespējas sasniegt tos mērķus un uzdevumus, uz kuriem mēs tiecamies.

Frīdriha Veinberga biogrāfija