Ielādē…

Satversmes tiesas lēmums par IIN aprēķināšanas kārtības neatbilstību Satversmei.

Satversmes tiesa pēc Tiesībsarga iesnieguma ir izskatījusi IIN noteikšanas kārtību, par to, ka saimnieciskās darbības veicēja ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums ir vismaz 20 procenti no ieņēmumiem, un ir atzinusi, ka šī norma neatbilst Satversmei.

Apstrīdētajās normās ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamais ienākums ir noteikts kā prezumpcija. Šāda prezumpcijas piemērošana ir atkāpšanās no objektīvā neto principa, kas paredz, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ir apliekams tikai nodokļu maksātāja reālais ienākums.

Satversmes tiesa nosprieda:

Atzīt likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļu un 11.1 panta 6.1 daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajiem trim teikumiem.

Saite uz spriedumu Satversmes tiesas mājas lapā –https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/normas-kas-paredz-ar-iedzivotaju-ienakuma-nodokli-apliekama-ienakuma-noteiksanas-kartibu-saimnieciskas-darbibas-veicejiem-neatbilst-satversmei/